Hypotheekadvies herstelplan

de beste oplossing met ons

Hypotheekadvies herstelplan

Wij controleren kosteloos het door u ontvangen financieel advies op diverse gronden door middel van de hypotheekscan. Zijn alle afspraken nagekomen en is aan alle verwachtingen voldaan? Is het advies passend en sluit het aan bij uw wensen en behoeften?

Is dit niet het geval en blijkt dat u onjuist of niet volledig bent geadviseerd? Dan maken wij inzichtelijk wat de vervolgstappen kunnen zijn. U geeft zelf aan welke fouten u hersteld wilt hebben. Wij kunnen dan vervolgens aan de slag met een hypotheekadvies herstelplan.

De stappen op een rij:
1: inzichtelijk maken van de punten welke aandacht nodig hebben.
2: we gaan met u in gesprek omtrent uw wensen en behoeften
3: het maken van een hypotheekadvies herstelplan
4: (indien nodig) opstarten klachtenprocedure

Begeleiding bij klachtenprocedure
Blijkt een hypotheekadvies herstelplan niet meer mogelijk te zijn, maar heeft het advies wel significante consequenties voor u, dan kunnen wij u bij staan met het voeren van een klachtenprocedure.